Bát nhựa đơn tròn SP147-SP148-SP150

Mã sản phẩm: SP148 SP150 SP147

Thương hiệu: Upet |

Đánh giá

:

Giá

:

Mô tả :

Bát nhựa đơn tròn nhỏ 13cm: 20.000đ

Bát nhựa đơn tròn trung 15cm: 25.000đ

Bát nhựa đơn tròn to 18cm: 30.000đ

Kích thước
0833355555